gongruming “虢国夫人承主恩,平明骑马入宫

 “虢国夫人承主恩,平明骑马入宫门”的意思,全诗,出处,解释,赏析

 “虢国夫人承主恩,平明骑马入宫门”是关于描写“谕理警世·针砭时弊·昏聩祸国”类的诗句。

 虢国夫人并非玄宗之嫔妃,居然能承皇帝之恩宠,白天就在宫门禁苑中骑马出入,真是荒唐之至。不言而喻,带有强烈的讽刺意味。

 注: 虢国夫人,即杨贵妃的三姐,被皇帝封为虢国夫人。

 张祜“集灵台二首”其二“全唐诗”第5843页。

 繁体:

 “虢國夫人承主恩,平明騎馬入宮門”的意思,全詩,出處,解釋,賞析

 “虢國夫人承主恩,平明騎馬入宮門”是關於描寫“諭理警世·針砭時弊·昏聵禍國”類的詩句。

 虢國夫人並非玄宗之嬪妃,居然能承皇帝之恩寵,白天就在宮門禁苑中騎馬出入,真是荒唐之至。不言而喻,帶有強烈的諷刺意味。

 註: 虢國夫人,即楊貴妃的三姐,被皇帝封為虢國夫人。

 張祜“集靈臺二首”其二“全唐詩”第5843頁。

 拼音:

 “Guo Guo Fu Ren Cheng Zhu En ,Ping Ming Ji Ma Ru Gong Men ”De Yi Sai ,Quan Shi ,Chu Chu ,Jie Shi ,Shang Xi

 “Guo Guo Fu Ren Cheng Zhu En ,Ping Ming Ji Ma Ru Gong Men ”Shi Guan Yu Miao Xie “Yu Li Jing Shi ·Zhen Bian Shi Bi ·Hun Kui Huo Guo ”Lei De Shi Gou 。

 Guo Guo Fu Ren Bing Fei Xuan Zong Zhi Pin Fei ,Ju Ran Neng Cheng Huang Di Zhi En Chong ,Bai Tian Jiu Zai Gong Men Jin Yuan Zhong Ji Ma Chu Ru ,Zhen Shi Huang Tang Zhi Zhi 。Bu Yan Er Yu ,Dai You Jiang Lie De Feng Ci Yi Wei 。

 Zhu : Guo Guo Fu Ren ,Ji Yang Gui Fei De San Jie ,Bei Huang Di Feng Wei Guo Guo Fu Ren 。

 Zhang Hu “Ji Ling Tai Er Shou ”Ji Er “Quan Tang Shi ”Di 5843Xie 。

版权声明:文章均来自网络,如有侵犯到您的权益 请联系我们将配合处理!